Altres webs municipals

El Pregonet

El Pregonet que el dia 1 de setembre inicia la Festa Major Petita, ha estat encarregat aquest any als infants del Centre Obert.

Amb especial il·lusió els Administradors de la FM2018 presenten els protagonistes del Pregonet d'enguany, ja que la proposta respon al lema que volen remarcar en tots els àmbits de la festa d'aquesta edició: #tothomapunt, amb una clara voluntat d'inclusió i participació.

El Centre Obert és un servei socioeducatiu municipal, adreçat a famílies que tenen al seu càrrec infants de 3 a 12 anys. Amb un recorregut dde més de 30 anys a Vilafranca, el Centre Obert ofereix un suport integral i tranversal a la família. Atén els infants, fora de l’horari escolar, donant suport, estimulant i potenciant l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo.